Museum

KADASTER MUSEUM in oprichting

(door Jan van Eck)

                                                                                    

                                                                                             

In de vestiging van het Kadaster te Arnhem wordt hard gewerkt aan de inrichting van het nationale Kadaster Museum.

De kadastrale registratie, evenals de kaartering, is al een aantal jaren volledig geautomatiseerd. Daarmee zijn de analoge registers en kaarten overbodig geworden. Inmiddels is ook het archief vanaf begin 1800 volledig gedigitaliseerd. Als gevolg van deze automatiseringsslag wordt het aantal vestigingen van 15 teruggebracht naar 3.

Voor de Raad van bestuur was dit alles aanleiding tot inrichting van een Kadaster Museum, voordat het vele en unieke materiaal verspreid verdwijnt. Alle vestigingen zijn hiertoe bezocht om het daarvoor in aanmerking komende instrumentarium, de registers en boeken te verzamelen. Zacharias Klaasse - beheerder van het museum - is samen met Jan Stehouwer thans druk met inventariseren en beschrijven van de oogst.

 

Indrukwekkende verzameling

Veel van het verzamelde materiaal heeft al een prominent plekje gekregen in het nog steeds groeiende museum. Alles netjes uitgestald en tentoongesteld in vitrines en op schappen. Het oog valt op prachtige meetinstrumenten van waterpasinstrument tot coördinatorgraaf en van theodoliet tot sextant. Ze vormen de ‘old timers’ van de verzameling. Maar ook het tekenmateriaal geeft een goed beeld van de ‘tekenzaal vroeger’.: (reken) linialen, inktpotjes, radeermesjes, en (trek)pennen. Op de vele schappen staan indrukwekkende registers, zowel qua omvang (Reg. 50) als qua inhoud (de brievenboeken). De vele foto’s laten een wereld zien die al lang is vervlogen. En zelfs een Volkswagen Kever, destijds het vervoermiddel voor de landmeters met zijn assistenten - staat met meetstokken en al te blinken in de hal. Als het ware ‘Klaar voor vertrek’.

 

Topografische Dienst en Rijksdriehoeksmeting

Ook de Topografische Dienst heeft een grote verzameling ingebracht. Een kleine greep: letterkasten, steendruk, lorries waarmee de steendruk wordt vervoerd, unieke luchtfoto uit de oorlogsjaren 1940-1945, enz.

Van de Rijksdriehoeksmeting onder meer een schriftje met schetsjes van diverse kerktorens. Een juweeltje! Kortom teveel om allemaal op te noemen.
Het geheel geeft een prachtig beeld van bijna 200 jaar Nederlands Kadaster. Hoewel het Kadaster Museum nog niet officieel is geopend, is een bezoek daaraan toch al mogelijk. Wel vooraf even een afspraak maken via zacharias.klaasse@kadaster.nl

 

Artikel: "In het kort de geschiedenis van het Kadaster" Geschiedenis