Welkom op de site van Kwartier van Nijmegen

 

De Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen is opgericht op 11 september 1997 en heeft tot doel het verrichten van onderzoeken naar de lokale en regionale geschiedenis van registergoederen (onroerend goed) in het voormalig Kwartier van Nijmegen.
 
Ook het publiceren en uitgeven van kaarten behoort tot het doel. Aan de Stichting zijn de volgende personen verbonden: Jan van Eck, Hans Giesbertz, Peter Kruissen en Jan Stehouwer. Met uitzondering van Peter Kruissen hebben allen een langjarige carrière bij het Nederlandse Kadaster doorlopen.
 
Voor het basisonderzoek maakt de Stichting gebruik van de kadastrale registers van het Kadaster. De Stichting Kwartier van Nijmegen werkt o.a. samen met het Regionale Archief Nijmegen. Een van de projecten van de stichting met het Regionaal Archief Nijmegen is de Historische @tlas Nijmegen. Voor Nederland unieke digitale historische informatiebron over ondermeer de perceelsgeschiedenis van de Nijmeegse binnenstad van 1655 tot 1832.
 
Het Kwartier van Nijmegen was het eerste van de vier kwartieren waarin het Hertogdom Gelre was verdeeld, naast het Graafschap Zutphen, het Overkwartier en het Kwartier van de Veluwe. Het Kwartier van Nijmegen, met als hoofdstad de voormalige rijksstad Nijmegen, omvatte het gebied tussen Maas en Rijn met uitzondering van de graafschappen Buren en Culemborg en de Kleefse enclave Huissen. Het kwartier was verdeeld in Nijmegen, het Rijk van Nijmegen, Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en de Betuwe.
De voornaamste steden waren toen Nijmegen, Tiel en Zaltbommel.
 

Inschrijvingnummer Kvk 41261593 te Arnhem - Bank Rabo bank rekeningnr. 156471469