Jan Stehouwer

 
Jan Stehouwer (1947). Na de interne Kadasteropleiding tot landmeetkundig ambtenaar, heb ik bij PBNA de opleiding tot Hoger Landmeetkundige gevolgd. Om mij met die opleiding nog breder te oriënteren in de wereld van de landmeetkunde. Inmiddels heb ik na een dienstverband van ruim 44 jaar mijn carrière bij het Kadaster afgesloten.
Vrij kort nadat ik in 1965 in dienst trad bij het Kadaster, groeide mijn interesse in de geschiedenis van de landmeetkunde, vooral in de gebruikte instrumenten en methodes. Vanuit die studie en interesse ontstond mijn verzamelwoede voor oude landmeetkundige instrumenten. Als er dan een instrument aan de collectie werd toegevoegd, dan moest er natuurlijk wel uitgezocht worden wat voor instrument het was en hoe het gebruikt moest worden. Zo raak je steeds meer betrokken bij die oudere meetmethodes en het gebruikte instrumentarium. En worden de verouderde leerboeken landmeten onmisbare documenten.
Voor de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland ging ik artikeltjes schrijven over de landmeter en zijn werktuigen, voor in "Het Bijblad", het tijdschrift van die stichting. Gevolgd door vele publicaties in diverse tijdschriften.
 
Later ben ik secretaris geworden van de Werkgroep Geschiedenis van de Geodesie, een club van personen met interesse in dit onderwerp. Deze werkgroep heeft uiteindelijk aan de wieg gestaan van de Stichting De Hollandse Cirkel, waaraan ik als vrijwilliger ben verbonden.
In de komende periode wil ik mij vooral verder verdiepen in de methode van driehoeksmetingen zoals die in ons land zijn toegepast. Onder meer het driehoeksnet van de in Nijmegen geboren Conelis Krayenhoff.