Download

Bestand Downloaden
Aantal vee in Nijmegen jaar 1817 Aantal vee in Nijmegen in 1817.pdf
Nijmegen branden - Branden tussen 1851 en 1881 in de gemeente Nijmegen Branden in NIJMEGEN HG.pdf
Ubbergen in 1955 - Bewoners Berg en Dal, Beek, Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom Gemeente UBBERGEN 1955.pdf
OAT Hatert-Neerbosch - Eigenaren oudste Kadaster register 1832 HTT-NBH 1832.XLS
Nijmegen onhygi?nische toestanden 1891-1895 - Jaarverslagen Medische Politie en Gezondheidscommissie Hygiene 1891 - 1895.pdf
Nederland Kadasterkantoren in 1877 Nederland Kadasterkantoren in 1877.pdf
OAT Nijmegen 1832 - Eigenaren oudste Kadaster register 1832 Nijmegen 1832.xls
Nijmegen bouwvergunningen 1850-1900 - Verleende bouw- en hinderwetvergunningen Nijmegen bouwvergunningen 1850-1900.pdf
Nijmegen in 1812 - Nijmegen, Stad en Schependom met haar bewoners en eigenaren Nijmegen in 1812 bewoners-eigenaren.pdf
Nijmegen naamlijst vrijmetselarij - Ledenlijst jaar 1897 loge St. Lodewijk Nijmegen Naamlijst Vrijmetselarij 1897.pdf
Nijmegen overlijden 1806 Nijmegen overlijden 1806.pdf
Nijmegen Stad kaart 1830 - Kaart met adressen Stad Nijmegen periode 1812 - 1875 Nijmegen Sectie C in twee bladen.pdf
Nijmegen adresboek 1868 - Per huis de bewoner met beroep NIJMEGEN_ADRESBOEK_1868.pdf