Leuth

Grensstenen 642 tot en met 646.

De serie grensstenen 642 t/m 646 zijn zogeheten ‘hoofd grensstenen’ en zijn geplaatst in 1817. In dat jaar namelijk worden de tot dan Pruisische dorpen Leuth en Kekerdom aan het even daarvoor in 1815 ingestelde koninkrijk Nederland toegevoegd. De nieuwe grens wordt, zuidelijk van Leuth, gevormd door de Otterlei. Voordien vormde de rivier de Waal de grens tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden (later de Bataafse Republiek). De plekken waar deze hoofdgrensstenen in 1817 zijn geplaatst vormen markante punten.

642 vinden we bij de Thornsche Molen. Daar vormt het einde van de Kapitteldijk ook het einde van het aan Nederland toegevoegde gebied van Leuth. De Thornsche Molen is vier eeuwen lang een ‘grensgeval’ geweest. Eerst tussen het hertogdom Kleef en dat van Gelre; later tussen het koninkrijk Pruisen en het koninkrijk Nederland en thans ligt er de scheiding tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het koninkrijk Nederland.

 

Boven: de Thornsche Boog met grenssteen 643. Rechts: de groene grensverbinding richting Zyfflich. Daarboven: de goed bewaakte grens bij grenssteen 642 aan de Thornsche molen. Helemaal bovenaan de topografische kaart uit 1868.

643 markeert de Thornsche Boog, de huidige ‘groene-grensverbinding’ tussen Leuth en Zyfflich (Dld). Nadat in de 12e eeuw de bedijking plaatsvond, lag hier een sluis in de Zyfflicher Deich.

644 en 645 vinden we langs de Otterlei, stromend zuidelijk van Leuth. 644 markeert een flauwe bocht in de meerdere malen gekanaliseerde Otterlei. 645 staat in een scherpe bocht daarvan. In het verlengde van deze grenssteen zien we de historische boerderij "De Plezenburg” aan de Plezenburgsestraat in Leuth.

 

Boven: grenssteen 645 en grenssteen 646 bij de Benckensebrug. Rechts: grenssteen 644 en daaronder de topografische kaart uit 1868.

646 tenslotte vinden we geheel ten oosten van Leuth, aan het eind van het Groene straatje. Het voetbruggetje de Benckensebrug vormt de verbinding tussen de dorpjes Leuth en Niel (Dld). Het Groene straatje is tevens de grensscheiding tussen de gemeente Ubbergen (waartoe Leuth) behoort en de gemeente Millingen a/d Rijn.