Atlas Leuth en Kekerdom 1734

ATLAS LEUTH en KEKERDOM IN HET HERTOGDOM KLEEF ANNO 1734
Door: Jan van Eck en Hans Giesbertz
Uitgave: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen

Vanaf 21 mei 2010 te koop op diverse punten in Ubbergen en Millingen a/d Rijn. Ook te koop en te bestellen via de website. Klik op contact.
De prijs is €25,-- (inclusief verzendkosten binnen Nederland)
 
 De Atlas is een rijk bezit voor iedereen die houdt van geschiedenis en kaarten. Deel 1 (Tekst) en Deel 2 (Kaarten) in een fraaie full color kartonnen omslagmap.
 
LEUTH EN KEKERDOM
Twee dorpjes op de zuidoever van de Waal. Zo vreedzaam als het er nu oogt, is het er lang niet altijd geweest. Door de eeuwen heen hebben de bewoners een bewogen geschiedenis achter de rug. Honderden jaren bezitten zij de Pruisische nationaliteit. Later hebben de Fransen er huis gehouden. Tot tweemaal toe zelfs. Deze atlas toont een tot nu toe onderbelicht stukje geschiedenis: het – tussen 1732 en 1734 – in kaart brengen van beide dorpen. Leuth en Kekerdom behoren dan tot het hertogdom Kleef. Gemakkelijk ging dat in kaart brengen overigens niet zoals we lezen in de atlas. Vooral de adel protesteert.
 
De atlas bestaat uit:
 -Het Kaartendeel. Dit houdt in: 22 in kleur uitgevoerde kaarten. Ze tonen de dorpen Leuth en Kekerdom zoals deze in 1734 perceelsgewijs zijn opgemeten. De unieke serie kaarten die hieruit is ontstaan is nooit eerder gepubliceerd. Zij tonen de percelen ingekleurd naar grondgebruik en vermelden de eigenaar, de grootte (in morgen en roeden) en de veld- en boerderijnaam.
 
 
 
In het Tekstdeel boeiende beschrijvingen van:
-Het Kleefs Kadaster en de invoering daarvan;
-De "Geërfden van de Veldroeyen in Kekerdom”: een eeuwenoud instituut waarvan de gerechtigden het gezamenlijk grondbezit hebben. De kerk van Kekerdom is één van de gerechtigden. Pastoor Sengers en koster van Megen van de H. Laurentius hebben bovendien elk het recht van één schaar. Wat inhoudt dat ze elk één koe mogen weiden op de Veldroeyen. In 1880 gaan de Geërfden over tot scheiding en deling van de landerijen. Voor de kerk van Kekerdom blijkt er echter - van "oudsher” - een addertje onder het gras te zitten. Een lange nasleep volgt en leidt tot een conflict tussen de pastoor van Kekerdom en die van Zyfflich;
-Het testament van pastoor Coppers van Leuth, opgemaakt in de nacht van 19 maart 1743 door Henrich Pavenstedt, rechter van de Schepenbank Leuth-Kekerdom, gezeten aan het sterfbed van de pastoor;
-Het grondbezit naar eigenaar;
-Een uitgebreide begrippenlijst & bronnen- en literatuuroverzicht completeren de atlas.