Hans Giesbertz

 

 

 

Hans Giesbertz (1954) geboren en getogen in Nijmegen. Na mijn middelbare school ben ik in september 1972 in dienst getreden bij de landmeetkundige dienst van het Kadaster in Nijmegen. Na een intensieve interne opleiding voor landmeetkundig ambtenaar werd ik in 1974 in Arnhem geplaatst.
 
In 1980 ben ik als hobby met een stamboomonderzoek over mijn familie begonnen. Gaandeweg dit onderzoek wilde ik weten waar mijn familie heeft gewoond. Het zoeken naar deze informatie heeft mij zo bijzonder geboeid dat ik mij vervolgens volledig heb verdiept in "het stamboomonderzoek van huizen" in Nijmegen. 
In samenwerking met het gemeentearchief Nijmegen verricht ik onderzoek naar de geschiedenis van de panden.

 

Als vrijwilliger bij de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland 1832, zijn door mij de oudste Kadasterkaarten nagetekend van Nijmegen, Beek-Ubbergen en Leuth-Kekerdom.

 

Vanaf 1997 zijn er regelmatig onderzoeken verricht en publicaties uitgegeven door de Stichting “Kwartier van Nijmegen”.
Deze activiteiten zijn in prettige samenwerking met twee deskundige medewerkers - Peter Kruissen en Jan van Eck - verricht. Vanaf januari 2010 maakt ook Jan Stehouwer, tevens publicist, deel uit van het onderzoeksteam. 
Gezamenlijk hopen wij nog diverse onderzoeken te kunnen verrichten en over de onderzoeken te publiceren.

 

Samen met Peter Kruissen - Het Archief van Nijmegen - zijn we op dit moment nauw betrokken bij het aanvullen en het verbeteren van de Historische @tlas Nijmegen. http://www.nijmegen.nl/archief