Kent U ze?

Om de foto's goed te bekijken Kunt U klikken op
Fotoalbum Kent u ze?
 
 
Kadaster kantoor Nijmegen Landmeetkundige Dienst ca. 1960 / 1962
Van Harrie Leurmans kregen we een foto van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster kantoor Nijmegen uit ca. 1960 / 1962. Veel personen herkennen we, maar een aantal niet. In ieder geval de personen onder de nummers 28 tot en met 33 kennen we niet. Waarschijnlijk is deze foto gemaakt bij het afscheid van een landmeter welke van het oud kantoor Tiel kwam. Kantoor Tiel werd in 1961 samengevoegd met kantoor Nijmegen. Als U ze wel herkent laat het ons dan weten.
 
 
 
1-Jan te Roller 2-Els Remmerde 3-Piet Bovee (?) 4-Peter Goossens 5-Eef Hegeman 6-onbekend 7-Willem van Everdink 8-Piet Hobbelman 9-Dries Molen 10-Toon Vos 11- Harrie (Haske) Derks 12-Leida Bok 13-Theo van Duijnhoven 14-Koos Wijnhofen 15-Wim Wijnhofen Sr. 16-Giel Kampschreur 17-onbekend 18-J. Meindersma, burochef 19-Meneer Peters 20-Hens van Kesteren 21-onbekend 22-Wim de Groot 23-Jan Lentjes 24-Frans de Groot 25-Harrie Leurmans 26-Ir. Lorenz 27-Ir. Wytema of Ir. Timmermans 33-landmeter Hoekstra.
De rest onbekend.
 
Voor de foto met nummering kunt U kijken bij Fotoalbum onder
Kent U ze?
 
 
 
 
 
 
 
Adspirant-tekenaars van het Kadaster in 1962
Op deze foto uit het album van Paul Giesbertz staan de adspirant-tekenaars voor het noodgebouw van het Kadaster Nijmegen. Deze houten barakken stonden aan de Kronenburgersingel 5. De openingstijden van de landmeetkundige dienst waren van 9.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur. Hoofd van het bureau was ir. A.J. Wytema. De hoofdlandmeters waren P.J. van Eendenburg, J.L. Hoestra en C.F.G.W. Lorenz. De chef de bureau was A.J.A. Meindersma, landmeetkundig ambtenaar A. De openingstijden van de afdeling Bewaring van het Kadaster waren van 9.00 – 12.30 uur en van 14.00 – 17.00 uur.
De adspirant-tekenaars kregen een interne opleiding van anderhalf jaar, die bestond uit twee gedeelten. Eerst volgde men een regionale vooropleiding van een half jaar bij het bureau waar men aangenomen was. Deze periode werd afgesloten met een toelatingsproef om de cursus van het Centraal Teken- en Opleidingsbureau (CTO) te Scheveningen te mogen volgen. Deze cursus die een jaar duurde, werd afgesloten met een examen. Hierna werd men als adjunct-landmeetkundig ambtenaar tewerkgesteld bij één van de bureaus van het Kadaster in het land. De foto is genomen in 1962 net voor de toelatingsproef voor het CTO.

Op de foto staan van links naar rechts: J. te Roller (de regionale begeleider), Paul Giesbertz, Piet Ariëns, Ben van de Weem, Wim van Kesteren (hij kwam uit Millingen), Leo Bovee. Daarvoor zittend van links naar rechts: Toon Driessen (uit Afferden), Jos van de Klei, Leo Kühnen.
 
 
Jaarlijks uitstapje Kadaster Nijmegen, afdeling Bewaring en Hypotheken.
Op deze foto uit ca. 1964 zien we de afdeling Bewaring en Hypotheken bij het jaarlijkse uitstapje. In deze jaren gingen ze met de boot van de Rijkswaterstaat opstap waarbij dan wat plaatsjes aangedaan werden en daarna een gezamenlijk diner. Kantoor Tiel was in 1961 bij Nijmegen gevoegd en het Kadaster kreeg toen een eigen kantoor in de noodbarakken aan de Kronenburgersingel.
 
Staande v.l.n.r.: Jos van Haaren, Stoove (bewaarder), de Jong, Fer Verbeet, Wim van den Hurk, Harrie Jansen, Ben Onvlee, J.L. Grotens, Hendrik Joosten, Arie van Eldik en Jelte Mooi; zittend Tineke Medendorp, Joop Menting, Gerrit Rutten en Jan van Eck.
 
Kadaster kantoor Nijmegen afdeling Hypotheken in 1932
Bij het Regionaal Archief Nijmegen zit onder archiefnummer F50279 in het fotoarchief de volgende foto. Deze foto, uit februari 1932, is van de afdeling Hypotheken van het Kadaster kantoor Nijmegen.
Het kantoor van Hypotheken en het Kadaster is gevestigd aan de St. Canisiussingel 5 te Nijmegen. In 1940 heeft het Kadaster telefoonnummer 26408. In september 1944 is het Kadasterkantoor door de vluchtende Duitsers in brand gestoken. Door deze brand is het archief van het Kadaster in Nijmegen nagenoeg verwoest. Alle akten, leggers en hulpkaarten van 1830 tot 1944 zijn toen verbrand. Het Kadastergebouw is door de brand geheel verwoest en het kantoor is toen voortgezet in de fietsenkelder van het belastingkantoor aan de Jan de Wittstraat 6 en 8 te Nijmegen.
 
Vijf van de zes personen op de foto kennen wij. Wij hopen dat de ontbrekende persoon, tweede van links, door U herkend wordt. Herkend U hem laat het ons weten.
 
Op de foto staan van links naar rechts: onbekend; onbekend; Jelte Mooi; Sidonius Walgreen en rechts daarvan Willem van Dalen, deze was "boekhouder van het Kadaster". De dame op de voorgrond is M.W. de Roos, later gehuwd met P.A. van de Raadt. Zij is geboren op 30 juni 1913 en overleden 7 april 1995.
 
 
Kadaster kantoor Nijmegen Landmeetkundige Dienst in 1955
Bij het Regionaal Archief Nijmegen zit onder archiefnummer GN43593 in het fotoarchief de volgende foto. Deze foto, uit 1955, is van de landmeetkundige dienst van het Kadaster kantoor Nijmegen.
Weet U wie ze zijn? Laat het ons weten.

Wel bekend zijn: achterste rij links met bril C. Wolf, G. van Ingen, T. Vos, onbekend; daarvoor links G. Huiskens, T. v.d. Berg, met bril onbekend, J. Lentjes, verder naar rechts H. Leurmans, P. Hobbelman, onbekend; Zittend links onbekend, J. Ter Roller, Meneer Peters, onbekend.
 
 
Hier zijn maar twee personen bekend. Tweede rij helemaal rechts Ir. Verificateur Wytema en links daarvan met bril landmeter C. Lorenz.